LANDMEETKANTOOR BALEN

 

Landmeetkantoor Balen wordt geleid door beedigd landmeter Wim Cools. Hij verzorgt opmetingen, expertises, opzoekingen en uitzetwerken. Een meer gedetailleerde oplijsting van diensten vindt u hieronder. 

Grensbepalingen

Wanneer u niet zeker bent waar de grens tussen u en uw buurman zich exact bevindt kan u bij mij terecht voor de opmeting en afpaling van uw perceel. Op deze manier kunnen toekomstige geschillen met uw buren vermeden worden.

Verkavelingsaanvragen

Wanneer u een perceel grond heeft en u wenst dit te verdelen in meerdere loten of een lot af te splitsen etc. dan kan u bij mij terecht voor de optimale verdeling en volledige afhandeling van uw verkavelingsproject. 

Aanvraag stedenbouwkundige attesten

Wanneer u perceel grond gelegen is in woongebied en u wenst dit te verkopen als ‘bouwgrond’ moet er op dit perceel een stedenbouwkundig attest worden aangevraagd.

Uitzetwerken

Uitzetten van bouw,grond-en infrastructuurwerken.

3D-modellen

Opmeten bestaande toestand (evt. aansluitingen wegenis, gebouwen,...)

Maken van een 3D-model voor machinebesturing

Omvormen van 2D naar 3D plannen